:: Zakładowe seminaria naukowe

26.10.2016 Edward Kowal; prof.
Zarządzanie kulturą bezpieczęństwa

 
23.11.2016 Grzegorz Dudarski, dr
Wymagania nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE

 
21.12.2016 Marek Rybakowski, dr inż
Systemy zarządzania bezpieczeństwem

 
25.01.2017 Patryk Krupa; mgr inż.
Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

22.02.2017 Renata Kasperska; dr inż. 
Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy na wysokości za pomocą systemu ekspertowego
22.03.2017 Andrzej Lasota; dr inż.  
Ergonomiczna ocena pozycji operatorów w aspekcie poprawy warunków pracy

 

   
   

 

::  redakcja serwisu www.eti.uz.zgora.pl  ::