Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Mechaniczny

IIBNPPLAN ZAJĘĆ


Studia podyplomowe BHP
PLAN ZAJĘĆ


:: Kontakt

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa
i Nauk o Pracy,
Zakład Ergonomii

ul. Prof. Z.Szafrana 4 
65 - 516 Zielona Góra

tel.: 68 328 47 46
fax.: 68 328 47 10 sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl