:: Publikacje naukowe pracowników Zakładu Ergonomii

Publikacje pracowników zarejestrowane w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji - SKEP

prof. dr hab. inż. Edward Kowal
dr hab.
Andrzej Rabenda
dr inż.
Marek Rybakowski
dr inż.
Renata Kasperska
dr
Grzegorz Dudarski


Work Hygiene. Selected Issues

Andrzej Rabenda
Edward Kowal
Karol Balog

ISBN 978-83-7842-093-4
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014.

 

Modern trends in ergonomics and occupational safety
Grzegorz DUDARSKI,
Jozef MARTINKA,
Marek RYBAKOWSKI,
Ivana TUREKOVÁ

ISBN 978-83-7842-086-6
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.

Marek Rybakowski,
Drogowe w
ypadki przy pracy i ich opiniowanie,

s. 138, B5,  oprawa broszurowa, Zielona Góra 2011,

 

Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki

 

red. Marek Rybakowski,
Jan Stebila

 

Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego

 

ISBN 978-83-924669-7-0

 

s. 226, Zielona Góra 2010,

 

School Education for Road Safety. Polish-Slovakian comparative study

 

M. Rybakowski, J. Stebila,

 

School Education for Road Safety. Polish-Slovakian comparative study, s.214, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2010

 

Oddziaływanie szkodliwości przemysłowych na organizm człowieka

Andrzej Rabenda, Edward Kowal

ISBN 978-83-7481-222-1

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2008

 

Bezpieczeństwo Człowieka
Konteksty i dylematy

redakcja naukowa
Marek Rybakowski

rezenzenci
Prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka
Prof dr hab. Bogusław Pietrulewicz

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-7481-068-5

Spis treści

 

INŻYNIERIA ERGONOMII - Tom V

Różne aspekty ergonomii

redakcja: Edward Kowal

ISBN 978-83-7481-223-8

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2008

Spis treści

 

INŻYNIERIA ERGONOMII - Tom IV

Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną

redakcja: Edward Kowal

ISBN 978-83-7481-161-3

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2008

Spis treści

 

 

INŻYNIERIA ERGONOMII - Tom III

Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy

redakcja: Edward Kowal

ISBN 978-83-7481-159-0

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2008

Spis treści

 

INŻYNIERIA ERGONOMII - Tom II

Zarządzanie warunkami pracy

redakcja: Edward Kowal

ISBN 978-83-7481-158-3

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2008

Spis treści

 

 

INŻYNIERIA ERGONOMII - Tom I

Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy

redakcja: Edward Kowal

ISBN 978-83-7481-160-6

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2008

Spis treści

 

Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii

Edward Kowal

Opis:
Autor przedstawił zagadnienia z zakresu ergonomii, ekologii człowieka, inżynierii środowiska oraz kształtowania i zarządzania warunkami pracy. Stosowanie zasad ergonomii w zarządzaniu zespołami ludzkimi to doskonała inwestycja w człowieka, która daje możliwość właściwego wykorzystania jego wysiłku w pracy, co przekłada się na konkretne wyniki ekonomiczne każdego przedsiębiorstwa.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2002
ISBN: 8301138777

Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy

redakcja: Andrzej Rabenda

ISBN 978-83-7481-067-8

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2006

Spis treści

 

Opieka zdrowotna nad pracującymi. Wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy

redakcja: Edward Kowal

wydane przy współudziale:
Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze

ISBN 83-7481-047-5

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2006

Spis treści

Promocja zdrowia w środowisku pracy

pod redakcją Edwarda Kowala

ISBN 83-89712-92-5

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra 2005

Spis treści

Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe

redakcja: Edward Kowal

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Podstaw Techniki
Centrum Zastosowań Ergonomii w Zielonej Górze

ISBN 83-89044-45-5

Zielona Góra 2002

Spis treści

 

Ergonomiczne kształtowanie środowiska

redakcja: Edward Kowal

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

Zakład Warunków Pracy
Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska
WSP TK w Zielonej Górze

Centrum Zastosowań Ergonomii w Zielonej Górze

Recenzja i przygotowanie do druku:
dr hab. inż. Witold Rybarczyk, prof. WSP
dr hab. inż. Edward Kowal, prof. WSP

ISBN 83-906348-8-0

Zielona Góra 1998

Spis treści

::  redakcja serwisu www.eti.uz.zgora.pl  ::