STUDIA PODYPLOMOWE 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Rekrutacja

Plan zajęć

Praca dla absolwenta

Pliki do pobrania

Terminy zjazdów dla edycji XVIII 2020/2021

I SEMESTR  od 14.03.2020 do 30.09.2020

1.       14-15.03.2020

2.       28-29.03.2020

3.       25-26.04.2020

4.       09-10.05.2020

5.       23-24.05.2020

6.       06-07.06.2020

II SEMESTR  od 01.10.2020 do 28.02.2021 

II SEMESTR  od 01.03.2021 do 27.06.2021


Studia podyplomowe: BHP  -  edycja  2022/2021
Organizator: Instytut Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ

Całkowity koszt studiów (3 semestry) - 6600zł

(2200zł za semestr - płatne z góry przed rozpoczęciem semestru)


Czesne prosimy wpłacać na konto:

 

Bank Milenium O/Zielona Góra: 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

z dopiskiem: czesne I sem. studia podypl. BHP 2020/21 - Imię i Nazwisko


WAŻNE! Faktury po wpłacie na konto uczelni nie są wystawiane automatycznie

Faktury wstawiamy tylko i wyłącznie po otrzymaniu wpłaty oraz na Państwa żądanie w ciągu kilku dni od poinformowania sekretariatu o tym fakcie. Prosimy o informację e-mailową  J.Kwintkiewicz@wm.uz.zgora.pl

Zlecenie wystawienia faktury (po odnotowanej wpłacie) nadawane jest w sekretariacie drogą elektroniczną do Działu Gospodarczego UZ.
Do faktury wystawianej na firmę (w przypadku, gdy firma, zakład pracy dofinansowuje czesne) niezbędne jest podanie danych do faktury (dokładnej nazwy, adresu, nr NIP)

W przypadku wpłat indywidualnych – faktury wystawiane są na osobę.

Faktury wysłane są listem poleconym na wskazany w fakturze adres w ciągu 7 dni od daty nadania jej w systemie uczelnianym


Kierownik Studiów:
Prof. dr hab inż. Edward Kowal
- pokój 128 A-10
T. 68 328 3194; E: e.kowal@iibnp.uz.zgora.pl

Administracja Studiów:
mgr Joanna Kwintkiewicz (dziekanat) - pokój 121 A-10
T:
68 328 2362; E: J.Kwintkiewicz@wm.uz.zgora.pl


dr Grzegorz Dudarski - pokój 101 A-10
M: 601179871; E: g.dudarski@iibnp.uz.zgora.pl